شاید مهم‌ترین پرسش در حوزه توسعه، «توسعه چیست؟» باشد. اساسا شناخت صحیح چیستی هر پدیده، مقدمه کسب تخصص و دستیابی به موفقیت در آن است. به همین دلیل یافتن پاسخ توسعه چیست، گام بسیار مهمی برای رسیدن به توسعه پایدار ایران عزیز است. در این نوشته با تعریف توسعه و شناخت کلی این مفهوم آشنا خواهیم شد.

تعریف توسعه

اگر تعریف لغوی توسعه را در فرهنگ‌های لغت بررسی کنیم، جملاتی پیدا می‌کنیم که در عین مشابهت متفاوتند. نکته مهم آنکه باید به کلمه کلمه تعریف توسعه دقت کرد؛ چرا که بار مفهومی دقیقی دارند. در اینجا تعریفی که فرهنگ لغت کمبریج ارائه می‌دهد را مبنا قرار می‌دهیم: «فرآیندی که در آن یک شخص یا اشخاص یا یک شیء، رشد کرده یا به گونه‌ای تغییر می‌کند که پیشرفته‌تر شود».
اما تعریف مفهومی یا اصطلاحی آن که اهمیت بیشتری دارد عبارت است از: «ارتقای مستمر جامعه و نظام اجتماعی در جهت زندگی بهتر است». اولین نکته‌ای که شاید در این تعریف به چشم بیاید، کلی بودن آن است؛ اما باید دانست که این کلی بودن، از گستردگی این مفهوم و نامشخص بودن مرزهای آن ناشی می‌شود.
همانطور که در این تعاریف پیداست:
۱.    توسعه یک فرآیند است. در نتیجه پارامترهای فرآیندی نظیر نقطه شروع، سرعت تغییر، تدریجی بودن، وابستگی عوامل مختلف و تاثیر هرکدام و... برای آن تعریف می‌شود.
۲.    جنبه‌های مختلف فردی، غیرفردی، جمعی و... دارد و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد.
۳.    به دلیل وابستگی آن به انسان، توسعه حد و مرز و سقف مشخصی ندارد و پدیده‌ای کیفی است.
۴.    تغییری همراه با بهبود است؛ باید توجه شود که هر تغییر مثبتی توسعه تلقی نمی‌شود. این بهبودها باید ضمن مثبت بودن، پایدار و مستمر نیز باشند.

 

بنر پیوستن به تلگرام توسعه ایرانبنر پیوستن به اینستاگرام توسعه ایران